ADSCRIP ADMISS

Llistes definitives del procés d'admissió a cicles formatius pendents de setembre.

Llistes definitives del procés d'admissió a batxillerat pendents de setembre.

Llistes provisionals del procés d'admissió a cicles formatius pendents de setembre.

Llista provisional de persones admeses a les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius.

Llistes provisionals procés admissió a batxillerat pendents de setembre.

Cartell i llistes definitives del procés d'admissio a FP Bàsica i a cicles formatius.

Cartell i llistes d'alumnes inscrits pendents de setembre, d'homologació i de convalidació.

Llistes d'espera del procés ordinari de les primeres opcions.

Llista definitiva d'admesos a batxillerat.

Llista de sol·licitants admissió batxillerat pendents de setembre.

Cartell i llistes provisionals del procés d'admissió a batxillerat.

Cartell i llistes provisionals del procés d'admissió a formació professional.