estudia fp

Llistes definitives de sol·licituds a cicles formatius pendents de setembre.

Llistes provisionals de sol·licituds a cicles formatius pendents de setembre.

Admesos en primeres i segones opcions d'FPB, GM i GS

Inscrits pendents de setembre 

Sol·licitants de segon curs GS

Llistes d'espera definitives

Llistat provisional d'admessos en primeres opcions

Llistat d'inscrits pendents de setembre, d'homologació o de convalidació

Llistat provisional d'admessos per a segon curs

Admissió Formació Professional pel curs 2018-2019