Sara Gimenez 2nBatx

La nostra alumna de 2n de batxillerat Sara Giménez Morales ha obtingut un accèssit a la XI Olimpíada de Biologia.

Aquesta distinció és una demostració clara que l'esforç, l'interès i la dedicació a l'ensenyamet han donat fruit.

Volem transmetre la més sincera enhorabona a l'alumna, a la seva família i a tot el professorat del departament de Biologia i Geologia que ha contribuït a l'assoliment d'aquest éxit.

Podeu trobar més informació al següent enllaç:  http://seras.uib.cat/olimpiades/biologia/