logo Fp

Convocatòria de proves lliures 2019  

Termini d’inscripció Del 6 al 15 de març de 2019

Enllaç http://fp.caib.es

Centres que han de fer proves lliures

Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats a impartir cicles formatius han de dur a terme les proves lliures dels mòduls que figuren en el currículum de tots els cicles formatius que es cursen de forma presencial al centre, segons l’oferta que consta a l’annex 2. consultar a: http://fp.caib.es