Calendari escolar 2018/19

Llistat tutors per grup

Justificació faltes d'assistència

Model autorització per a sortides escolars

Autorització de sortida del centre

Llibret de centre per famílies

Projecte educatiu de centre

Projecte lingüístic de centre

Projecte de direcció

 

Criteris d'avaluació, qualificació i recuperació:

Criteris ESO i BATXILLERAT

Criteris Formació Professional

 

Llibrets per a famílies 1r ESO

Llibret 1r ESO A curs 2017_2018

Llibret 1r ESO B curs 2017_2018

Llibret 1r ESO C curs 2017_2018

Llibret 1r ESO D curs 2017_2018

Llibret 1r ESO E curs 2017_2018  

Llibret 1r ESO F curs 2017_2018

 

Llibrets per a famílies 2n ESO

Llibret 2n ESO A curs 2018_2019

Llibret 2n ESO B curs 2018_2019

Llibret 2n ESO C curs 2018_2019

Llibret 2n ESO D curs 2018_2019

Llibret 2n ESO E curs 2018_2019

Llibret 2n ESO F curs 2018_2019

 

Llibrets per a famílies 3r ESO

Llibret 3r ESO A curs 2018_2019

Llibret 3r ESO B curs 2018_2019

Llibret 3r ESO C curs 2018_2019

Llibret 3r ESO D curs 2018_2019

Llibret 3r ESO E curs 2018_2019

Llibret 3r ESO F curs 2018_2019

 

Llibrets per a famílies 4t ESO

Llibret 4t ESO A curs 2018_2019

Llibret 4t ESO B curs 2018_2019

Llibret 4t ESO C curs 2018_2019

Llibret 4t ESO D curs 2018_2019

Llibret 4t ESO E curs 2018_2019