Aigua no potable

L'empresa subministradora de l'aigua del municipi de Maó, HIBROBAL, ens ha comunicat que l'aigua no és apta per al consum humà.

En les anàlisis periòdiques efectuades, s'han detectat valors de nitrats superiors a 50 mg/l. Per aquest motiu, seguint criteris sanitaris de qualitat de l'aigua de consum humà, aquesta no es pot emprar per beure, ni per cuinar.

En conseqüència, mentre duri aquesta situació, les fonts del centre romandran tancades.