Tot l'alumnat del nostre centre, a partir de 3r d'ESO, s'ha adherit a la convocatòria de vaga d'estudiants del dijous 24 de novembre.

L'alumnat ha seguit tot el procediment establert per la normativa vigent.

Per tant, els alumnes poden exercir el seu dret de manifestació col·lectiva de discrepàncies amb una proposta d'inassistència a classe. En tot cas, els seus pares o representants legals, o ells mateixos si són majors d'edat, han de justificar la falta amb l'imprès corresponent davant del seu tutor o tutora.

El professorat durà a terme el seu horari habitual i atendrà a tot l'alumnat que assisteixi al centre.