calendari

En relació a les activitats que es duran a terme al llarg d'aquestes darreres setmanes de classe del 2n trimestre abans de començar el període de vacances de Pasqua, volem comunicar-vos que el dimecres 29 de març els/les tutors/es de tots els nivells d’ESO i Batxillerat lluraran els butlletins de notes de la 2a avaluació als seus alumnes.

Com sempre, es lliuraran dues còpies dels butlletins. Una de les còpies s'haurà de signar i retornar al tutor/a per tal que quedi en el centre.

El dimecres 12 d’abril, de les 9h a les 13h, tot el professorat del centre atendrà a alumnat i famílies sobre totes les qüestions que siguin del seu interès. Els tutors atendran aquelles famílies que hagin concretat cita prèvia.

Aprofitem per recordar que el període de vacances de Setmana Santa és del 13 d’abril al 21 d’abril. Per tant, les activitats lectives es reprendran el dilluns 24 d’abril de 2017.