IMG 4510

18 d'octubre de 2018

Calendari del procés

Model per presentar la vostra candidatura (fins les 12h del 7 de novembre de 2018)

Competències del Consell Escolar

Els censos electorals estan a la vostra disposició a l'entrada del centre.

.

18 d'octubre de 2018

S'ha contituït la Junta Electoral, la qual ha quedat composta pels següents membres:

  • Jaume Bonet Florit, director, president
  • Juan Carlos Ayer, representant del professorat, secretari
  • Marina Rotger Gomila, representant de mares/pares
  • Mercè Pons Sintes, representant de l'alumnat
  • Sonia Aradas Pajuelo, representant del personal d'administració i serveis

La Junta Electoral ha procedit a aprovar els censos, el calendari del procés i el model de paeretes.

 .

11 d'octubre de 2018

El sorteig públic és durà a terme el dilluns 15 d'octubre de 2018, a les 10.45h, a la sala de professorat.

 .

8 d'octubre de 2018

S'ha iniciat el procés de renovació parcial dels membres del Consell Escolar.

Podeu consultar els censos a l'entrada del centre.

S'aniran publicant les novetats del procés a mesura que es vagin produïnt.