mdscc icono calendario

En relació a les activitats que es duran a terme al llarg d'aquests darreres dies lectius abans de Setmana Santa, volem incidir en el fet que fins el dimarts 22 de març hi haurà classe d'acord amb l'horari habitual.

En algun moment al llarg de la jornada lectiva del dia 22 de març, el tutor o tutora lliurarà a l'alumnat el seu butlleti de notes (dues còpies).

El dia 23 d'abril, de 9h a 12h, tot el professorat del centre atendrà a alumnat i famílies sobre totes les qüestions que siguin del seu interès.

Aprofitem per recordar que el període de vacances de Setmana Santa és del 24 de març a l'1 d'abril. Per tant, les activitats lectives es reprendan el dilluns 4 d'abril.