En previsió de la vaga general del 27 de setembre de 2019, o bé per a tot el dia, o bé parcial (d'11h a 14h), hem d'informar a les famílies que les seves filles i els seus fills seran atesos adequadament al llarg de la jornada.

Informar també a les famílies que l'alumnat no ha presentat cap proposta d'inassistència a classe, d'acord amb el que estableix la normativa sobre el dret a la manifestació col·lectiva de discrepàncies.

En el següent enllaç es té accés als serveis mínims publicats en el BOIB núm. 130 de 24-09-19.