Tot l'alumnat del nostre centre, a partir de 3r d'ESO, s'ha adherit a la convocatòria de vaga d'estudiants del dijous 24 de novembre.

L'alumnat ha seguit tot el procediment establert per la normativa vigent.

Per tant, els alumnes poden exercir el seu dret de manifestació col·lectiva de discrepàncies amb una proposta d'inassistència a classe. En tot cas, els seus pares o representants legals, o ells mateixos si són majors d'edat, han de justificar la falta amb l'imprès corresponent davant del seu tutor o tutora.

Llegeix més...

questionari ceme

El CONSELL ESCOLAR DE MENORCA fa arribar un escrit on manifesta el propòsit de millorar la qualitat de les activitats de temps de lleure i la participació associativa dels joves de la nostra illa.

Com una primera passa ha elaborat un qüestionari adreçat a tot el jovent que cursa estudis de secundària, tant obligatoris com postobligatoris.

Animam a tot el nostre alumnat a contestar el qüestionari. Serà de gran ajuda.