Tot l'alumnat del nostre centre, a partir de 3r d'ESO, s'ha adherit a la convocatòria de vaga d'estudiants del dijous 26 de febrer.

A més, l'alumnat dels cicles formatius de la FP de Serveis Socioculturals i a la Comunitat també s'ha adherit a la del dimecres 25 de febrer.

L'alumnat ha seguit tot el procediment establert per la normativa vigent.

Per tant, els alumnes poden exercir el seu dret de manifestació col·lectiva de discrepàncies amb una proposta d'inassistència a classe. En tot cas, els seus pares o representants legals, o ells mateixos si són majors d'edat, han de justificar la falta amb l'imprès corresponent davant de seu tutor/a.

Recordem que l'alumnat de 1r i 2n d'ESO, tal i com estableix la normativa, no té dret a secundar la inassistència a classe.

El professorat durà a  terme el seu horari habitual i atendrà a tot l'alumnat que assisteixi al centre.