mdscc icono calendario

En relació a les activitats que es duran a terme al llarg d'aquests darreres dies lectius abans de Setmana Santa, volem incidir en el fet que fins el dimarts 31 de març hi haurà classe d'acord amb l'horari habitual.

En algun moment al llarg de la jornada lectiva del dia 31 de març, el tutor o tutora lliurarà a l'alumnat, dependent del nivell que estigui cursant, la següent documentació:

  • Butlleti de notes (dues còpies). Es lliurarà a tot l'alumnat d'ESO, batxillerat, cicles formatius i formació professional bàsica.
  • Resultat de l'avaluació de diagnòstic de maig de 2014 realitzades pel llavors alumnat de 2n d'ESO. Es lliurarà a l'alumnat de 3r d'ESO.
  • Full de matrícula de cara el proper curs 2015-2016. Es lliurarà a l'alumnat de 1r, 2n i 3r d'ESO i 1r de batxillerat.
  • Llibret i full de tria d'optatives de cara el proper curs 2015-2016. Es lliurarà a l'alumnat de 1r i 3r d'ESO.

És molt important tenir en compte que el full de matrícula i el full de tria d'optatives haurà de ser retornat al centre, un cop complimentats, el dia 13 d'abril, just després de Setmana Santa. També s'haurà de retornar aquest dia una de les dues còpies del butlletí de notes signada pels pares, o pels alumnes si són majors d'edat.

El dia 1 d'abril, de 9h a 12h, tot el professorat del centre atendrà a alumnat i famílies sobre totes les qüestions que siguin del seu interès.

Aprofitem per recordar que el període de vacances de Setmana Santa és del 2 al 10 d'abril. Per tant, les activitats lectives es reprendan el dilluns 13 d'abril.