L'alumnat de 3r D'ESO, 4t d'ESO, 1r de batxillerat i 2n de batxillerat del nostre centre s'ha adherit a la convocatòria de vaga d'estudiants del dimecres 26 d'octubre.

L'alumnat ha seguit tot el procediment establert per la normativa vigent.

Per tant, els alumnes poden exercir el seu dret de manifestació col·lectiva de discrepàncies amb una proposta d'inassistència a classe. En tot cas, els seus pares o representants legals, o ells mateixos si són majors d'edat, han de justificar la falta amb l'imprès corresponent davant del seu tutor o tutora.

El professorat durà a terme el seu horari habitual i atendrà a tot l'alumnat que assisteixi al centre.

A continuació teniu un escrit de l'equip directiu amb més informació i l'escrit del col·lectiu convocant.