1r ESO 2n ESO 3r ESO  4rt ESO
Matèries obligatòries          Ciències de la naturalesa  Ciències de la naturalesa  Ciències de la naturalesa (biologia i geologia - física i química) Ciències socials, geografia i història

Ciències socials, geografia i història

Ciències socials, geografia i història  Ciències socials, geografia i història  Educació eticocívica
Educació física  Educació física  Educació física  Educació física

Llengua castellana i literatura

Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura
Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura Llengua catalana i literatura
Llengua estrangera Llengua estrangera Llengua estrangera Matemàtiques (2 opcions)
Matemàtiques Matemàtiques Matemàtiques Llengua estrangera (Anglès)
Educació plàstica i visual Tecnologia Educació plàstica i visual
Música Educació per a la ciutadania Música
Tecnologia
Matèries optatives                 Alemany Alemany Fem un concert (cant coral) Biologia i geologia
Taller de matemàtiques Processos de comunicació en català Imatge i Expressió Educació plàstica i visual
Taller de teatre Processos de comunicació en anglès Alimentació i nutrició Física i química
Taller de processos de comunicació en castellà Taller de matemàtiques Expressió corporal Informàtica
Processos de comunicació en català Taller de teatre Taller d'investigació i recerca científica Llatí
Processos de comunicació en anglès Taller d'interpretació Alemany Música
Taller d'artesania Processos de comunicació en català Segona llengua estrangera (Alemany)
Introducció a la electricitat i l'electrònica Tecnologia
Botànica aplicada
Papers socials de dones i homes
Taller de teatre
Taller d'astronomia
Conservació i recuperació del patrimoni cultural
Cultura clàssica
Religió catòlica
Història i cultura de les religions
Estudi assistit (alternativa a la religió)
 
  • Els alumnes han de cursar una matèria optativa a cada un dels tres primers cursos
  • A 4rt d'ESO, a més de les matèries obligatòries, els alumnes han de triar tres matèries optatives