Matèries comunes  Distribució de les matèries en el Batxillerat
1r

Ciències del món contemporani

Educació física

Filosofia i ciutadania

Llengua castellana i literatura I

Llengua catalana i literatura I

Llengua estrangera I (Anglès)

Religió

 2n

Història d'Espanya

Història de la filosofia

Llengua castellana i literatura II

Llengua catalana i literatura II

Llengua estrangera II (Anglès)

 Modalitat  Ciències i tecnologia  Humanitats i ciències socials
 Matèries de modalitat 1r

Biologia i geologia

Dibuix tècnic I

Física i química

Matemàtiques I

Tecnologia industrial I

 Economia

Grec I

Història del món contemporani

Llatí I

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I

2n

Biologia

Ciències de la terra i mediambientals

Dibuix tècnic II

Electrotècnia

Física

Matemàtiques II

Química

Tecnologia industrial II

Economia de l'empresa

Geografia

Grec II

Història de l'Art

Literatura universal

Llatí II

Matemàtiques aplicades a les ciències socials II

Optatives vinculades a la modalitat 1r o 2n Tècniques experimentals

Història i cultura de les Illes Balears

Literatura castellana

Literatura catalana

2n

Ampliació de matemàtiques

Geologia

Mecànica

Principis fonamentals d'electrònica

Fonaments d'administració i gestió

Sociologia

Optatives generals 1r

Estada en l'empresa

Segona llengua estrangera I

Tecnologies de la informació i la comunicació

Cultura audiovisual

2n

Projectes d'investigació

Psicologia

Segona llengua estrangera II