FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (AFD)

Tècnic superior en animació d'activitats físiques i esportives 
 Mòduls professionals del primer curs Mòduls professionals del segon curs
Jocs i activitats físico-recreatives per a animació Activitats fisicoesportives d'equip
Activitats fisicoesportives individuals Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives
Activitats fisicoesportives amb raquetes Primers auxilis i socorrisme aquàtic
Fonaments biològics i bases de la preparació física Activitats físiques per a persones amb discapacitat
Animació i dinàmica de grups Formació en centres de treball (FCT)
Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives Formació i orientació laboral

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

  Tècnic superior en educació infantil
 Mòduls professionals del primer curs  Mòduls professionals del segon curs
Didàctica de l'Educació Infantil El joc infantil i la seva metodologia (2)
Autonomia personal i salut infantil (1) Desenvolupament socioafectiu
Expressió i comunicació Habilitats socials
Desenvolupament cognitiu i motor Intervenció amb famílies i atenció a menors en risc social
Formació i Orientació Laboral Primers auxilis
Empresa e iniciativa emprenedora