FAMÍLIA PROFESSIONAL: SERVEIS SOCIOCULTURALS I A LA COMUNITAT

Atenció a persones en situació de dependència
 Mòduls professionals del primer curs  Mòduls professionals del segon curs
Organització de l'atenció a les persones en situació de dependència Atenció sanitària
Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència Destreses socials
Atenció i suport psicosocial Suport a la comunicació
Atenció higiènica Teleassistència
Suport domiciliari Empresa i iniciativa emprenedora
Primers auxilis
Formació i orientació laboral

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL: ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES (AFD)

 Tècnic en conducció d'activitats físiques i esportives en el medi natual
Mòduls professionals
Mòdul 1 - Desplaçament, estància i seguretat en el medi natural terrestre
Mòdul 2 - Conducció de grups en bicicleta
Mòdul 3 - Conducció de grups a cavall
Mòdul 4 - Administració, gestió i comercialització de la petita empresa
Mòdul 5 - Fonaments biològics, salut i primers auxilis
Mòdul 6 - Activitats físiques per a persones amb discapacitats
Mòdul 7 - Dinàmica de grups
Mòdul 8 - Formació i orientació laboral
Mòdul 9 - Formació en centres de treball
Mòdul 10 - Anglès

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL: SANITAT

 Tècnic en cures auxiliars d'infermeria
 Mòduls professionals  
Operacions administratives i documentació sanitària
Tècniques bàsiques d'infermeria
Higiene del medi hospitalari i neteja de material
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient
Tècniques d'ajuda odontològica\estomatològica
Relacions en l'equip de treball
Formació en centres de treball
Formació i orientació laboral

 

FAMÍLIA PROFESSIONAL: IMATGE PERSONAL

  Perruqueria i cosmètica capil·lar
 Mòduls professionals del primer curs Mòduls professionals del segon curs
Pentinats i recollits Tècniques de tall en el cabell
Estilisme masculí Canvis de forma permanent en el cabell
Cosmètica per a la perruqueria Perruqueria i estilisme masculí
Anàlisis capil·lar Imatge corporal i hàbits saludables
Estètica de mans i peus Màrqueting i venta en imatge personal
Formació i orientació laboral Empresa i iniciativa emprenedora
Canvis de forma permanent