Matèries 1r ESO  Matèries 2n ESO Matèries 3r ESO Matèries 4rt ESO Matèries 1r BATX Matèries 2n BATX
Llengua castellana i literatura  Llengua castellana i literatura  Llengua castellana i literatura  Llengua castellana i literatura Llengua castellana i literatura I Llengua castellana i literatura II
Processos de comunicació en castellà
Taller de teatre