CFGM TÈCNIC EN CONDUCCIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES EN EL MEDI NATURAL

 Formació al centre educatiu 
 Desplaçament, estància i seguretat en el medi natural terrestre 7h/setmana
 Conducció de grups en bicicleta  4h/setmana
Conducció de grups a cavall 4h/setmana
Administració, gestió i comercialització de la petita empresa 2h/setmana
Fonaments biològics, salut i primers auxilis 2h/setmana
Activitats físiques per a persones amb discapacitats 1h/setmana
Dinàmica de grups 2h/setmana
Anglès 3h/setmana
Formació i orientació laboral 2h/setmana
Hores de lliure disposició 3h/setmana
Formació a empreses 
Mòdul de Formació en centres de treball (440 hores de FCT)

 

TÈCNIC SUPERIOR EN ANIMACIÓ D'ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

Mòduls professionals del primer curs   Mòduls professionals del segon curs 

Jocs i activitats físico-recreatives per a animació

120 hores Activitats fisicoesportives d'equip 315 hores
Activitats fisicoesportives individuals 220 hores Organització i gestió d'una petita empresa d'activitats de temps lliure i socioeducatives 95 hores
Activitats fisioesportives amb raquetes 180 hores Primers auxilis i socorrisme aquàtic 120 hores
Fonaments biològics i bases de la preparació física 210 hores Activitats físiques per a persones amb dicapacitat 65 hores
Animació i dinàmica de grups 110 hores Formació en centres de treball (FCT) 380 hores
Metodologia didàctica de les activitats fisicoesportives 120 hores Formació i orientació laboral 65hores