Matèries 1r ESO Matèries 2n ESO  Matèries 3r ESO Matèries 4rt ESO Matèries 1r BATX Matèries 2n BATX
Ciències naturals (Programa British) Ciències naturals (Programa British)  Física i química Física i química CMC  Física
Ciències naturals Física i química (Programa British) Física i química (Programa British) CMC (Secció Europea en anglès) Química
Tècniques experimentals