Matèries 1r ESO  Matèries 2n ESO  Matèries 3r ESO Matèries 4t ESO Matèries 1r BATX Matèries 2n BATX
 Anglès  Anglès  Anglès Anglès  Anglès I Anglès II
Alemany Alemany  Alemany  Alemany Alemany Alemany
Drama (British) Drama (British) Drama (British) Drama (British)
Processos de comunicació