Matèries 2n ESO Matèries 3r ESO Matèries 4t ESO Matèries 1r BATX Matèries 2n BATX
 Tecnologia Tecnologia  Tecnologia Tecnologia Industrial I Tecnologia Industrial II
Robòtica  Informàtica  Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC)