cami trepuco

Des de la Comissió Ambiental i de Mobilitat, conjuntament amb l’AMPA del nostre centre, esteim treballant des del segon trimestre per millorar l’accés als instituts des del camí de Trepucó. Com sabeu aquesta carretera té trams prou estrets i en gairebé tot el seu recorregut no hi ha cap tipus de vorera i/o carril bici per on puguin transitar amb seguretat els vianants i els ciclistes.

Tan des de l’AMPA com des de la Comissió de Mobilitat ja fa temps ens van arribant comentaris sobre la necessitat de realitzar actuacions per millorar l’actual situació (no només respecte la seguretat sinó també en relació a l’estat del paviment, paret seca, vegetació, il·luminació, senyalització,…).

Per això des de l’AMPA i la Comissió Ambiental/ Mobilitat vam elaborar una proposta per millorar aquest accés que posteriorment vam consensuar amb l’AMPA de l'IES Pasqual Calbó i els representants dels alumnes del nostre centre. Aquesta proposta, que contemplava solucions a curt termini, i també actuacions desitjables a llarg termini, va ser remesa a la batlesa de l’Ajuntament de Maó amb la que fa unes setmanes vam mantenir una primera reunió per tractar el tema i intercanviar punts de vista.

Després d’aquesta reunió vam acordar realitzar una segona trobada que ens ha de permetre valorar les diferents propostes que ens fan des de l’Ajuntament de Maó.

Com sabreu, hem aprofitat durant aquests darrers dies per elaborar una enquesta dirigida a les famílies on es fa especial incidència en una possible solució a curt termini, com és la consistent en el tancament en hores d’entrada i sortida dels instituts del tràfic motoritzat. Les famílies només han tingut dos dies per poder retornar l’enquesta i n’hem rebudes prop de 250. És una molt bona resposta que volem agrair des d’aquí ja que d’aquesta manera podem acudir a la pròxima reunió amb la corporació municipal amb una visió més clara del que pensen les famílies sobre aquesta qüestió.

Si voleu consultar els resultats de l’enquesta….

1

 2
3 4
5