CFGM TÈCNIC EN CURES AUXILIARS D'INFERMERIA

 Mòduls al centre educatiu 
 Organització administrativa i documentació sanitària 65 hores
 
 Tècniques bàsiques d'infermeria 350 hores
 
 Higiene del medi hospitalari i neteja de material 155 hores
 
Promoció de la salut i suport psicològic al pacient 130 hores
Tècniques d'ajuda odontològica i estomatològica 130 hores
Relacions en els equips de treball 65 hores
Formació i orientació laboral 65 hores
Formació a empreses
Mòdul de Formació en Centres de Treball (FCT) 440 hores

 

 

CFGM ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACIÓ DE DEPENDÈNCIA

 Mòduls al centre educatiu
 
Atenció higiènica 3h/setmana
Primers auxilis 2h/setmana
Atenció sanitària 9h/setmana

 

 

CFGS TÈCNIC SUPERIOR EN EDUCACIÓ INFANTIL

  Mòduls al centre educatiu
 Primers auxilis  2h/setmana

 

CFGS TÈCNIC SUPERIOR LABORATORI CLÍNIC I BIOMÈDIC

  Mòduls impartits al 1r curs
Fisiopatologia general 6h/set 
Tècniques generals de laboratori  5h/set
Gestió de Mostres biològiques 6h/set 
Biologia Molecular i citogenètica (mòdul impartit en anglès) 8h/set