CONSELL ESCOLAR

 • Jaume Bonet Florit, director

 • Mª Luz Bisquerra Martín, cap d’estudis

 • Montserrat Aduart Silvestre, representant dels pares i mares

 • Elisenda Boet Domènech, representant dels pares i mares

 • Gemma Garcia Querol, representant dels pares i mares (APIMA)

 • Clara Cabezas Mas, representant de l’alumnat

 • Nicole Ruiz Sims, representant de l’alumnat

 • Joaquín Todo Salgado, representant de l’alumnat

 • Verònica Garcia Gisbert, representant del professorat

 • Xavier Martín Martínez, representant del professorat

 • Damià Moll Cardona, representant del professorat

 • Joana Orfila Pons, representant del professorat

 • M. Paz Pons Vidal, representant del professorat

 • Esperança Preto Riudavets, representant del professorat

 • Carmen Martín del Río, representant del PAS

 • Juan Carlos Mezquida Carreras, representant de l’Ajuntament

 • Jordi Anglès Gornés, secretari

 

EQUIP DIRECTIU

 • Jaume Bonet Florit, director

 • Sebastià Perez-Chuecos Valles, cap d'estudis

 • Maica Pons Villagrasa, cap d'estudis adjunta

 • Damià Moll Cardona, cap d'estudis adjunt

 • Àngel Cardona Mercadal, cap d'estudis adjunt

 • Jordi Anglès Gornés, secretari