logo mediacion small

 

Entenem com mediació la intervenció d'una tercera persona aliena i imparcial al conflicte, acceptada per les persones en l'enfrontament i sense poder de decissió sobre els mateixos. L'objectiu del mediador/a és facilitar que aquests arribin per si mateixos a un acord per mitjà del diàleg i la negociació.

Comissió de convivència

convivexit