mdscc icono calendario

En relació a les activitats que es duran a terme al llarg d'aquests darreres dies lectius abans de Setmana Santa, volem incidir en el fet que fins el dimarts 31 de març hi haurà classe d'acord amb l'horari habitual.

En algun moment al llarg de la jornada lectiva del dia 31 de març, el tutor o tutora lliurarà a l'alumnat, dependent del nivell que estigui cursant, la següent documentació:

Llegeix més...

L'alumnat de 3r D'ESO, 4t d'ESO, 1r de batxillerat i 2n de batxillerat del nostre centre s'ha adherit a la convocatòria de vaga d'estudiants del dimecres 26 d'octubre.

L'alumnat ha seguit tot el procediment establert per la normativa vigent.

Per tant, els alumnes poden exercir el seu dret de manifestació col·lectiva de discrepàncies amb una proposta d'inassistència a classe. En tot cas, els seus pares o representants legals, o ells mateixos si són majors d'edat, han de justificar la falta amb l'imprès corresponent davant del seu tutor o tutora.

Llegeix més...

Comissió de convivència

convivexit