logo govern balearS'han publicat les relacions de becaris de la convocatòria general i de la convocatòria d'ajudes de suport educatiu corresponents al curs 2016/17, es poden consultar als següents enllaços:

Enllaç beneficiaris convocatòria beques de caràcter general:
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2678513
Enllaç beneficiaris convocatòria d'ajudes per a alumnat amb necessitats específiques de suport educatiu:
https://www.caib.es/seucaib/ca/tramites/tramite/2678642

El termini per presentar recurs de reposició és del 04/05/2017 fins al 05/06/2017 i s'ha de presentar al Registre dirigit a la Secció de Beques de la Conselleria d'Educació i Universitat.
El document per presentar el recurs es pot trobar al mateix enllaç que el llistat de beneficiaris.