Simulacre 2016 1

Aquest dimarts, 18 d'octubre, a les 12.20h, s'ha duit a terme el preceptiu simulacre anual d'evacuació.

Per dur a terme aquest simulacre s'ha seguit el disposat al nou Pla d'Autoprotecció del centre.

Simulacre 2016 2

 

Riscos laborals