logo FpLlistes definitives de persones aptes i de persones no aptes a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior - opció Ciències de la Salut i Mediambientals. 

Llistes provisionals de persones aptes i de persones no aptes a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior - opció de Ciències de la Salut i Mediambientals.

Llistes definitives d'admesos i exclosos a les proves d'accés a CFGS, opció de Ciències de la Salut i Mediambientals. 

Llista provisional d'admesos i exclosos a les proves d'accés.

Convocatòria del 2019 a les proves d'accés a cicles formatius de grau mitjà i de grau superior.

L'enllaç a la pàgina d'FP és http://fp.caib.es