PROVES D'ACCÉS

Convocatòria proves d'anivellament British 2018

Formulari del llistat d'alumnes que es presenten a les proves d'ingrés al projecte MEC- British

 

MODELS ANYS ANTERIORS

CURS 2011- 2012

Anglès - Català - Castellà

CURS 2012- 2013

Anglès - Català - Castellà

Critèris de correcció: Anglès - Català - Castellà

CURS 2014-2015

Anglès - Català - Castellà

CURS 2015-2016

Anglès

 

PROTOCOL

Protocol per a alumnes de primària que opten al projecte MEC-British Council a primer d'ESO a l'IES Cap de Llevant.

PROTOCOL PER A LES PROVES DE COMPETÈNCIA