PROVES D'ACCÉS

Convocatòria proves d'anivellament British 2019

Formulari del llistat d'alumnes que es presenten a les proves d'ingrés al projecte MEC- British

 

MODELS ANYS ANTERIORS

ANGLÈS

Model d'examen 1

Model d'examen 2

Model d'examen 3

Model d'examen 4

Model d'examen 5

 

 

CATALÀ

Model d'examen 1

Model d'examen 2

Model d'examen 3

 

CASTELLÀ

Model d'examen 1

Model d'examen 2

Model d'examen 3

Model d'examen 4

Model d'examen 5

Model d'examen 6

 

Critèris de correcció: Anglès - Català - Castellà

 

PROTOCOL

Protocol per a alumnes de primària que opten al projecte MEC-British Council a primer d'ESO a l'IES Cap de Llevant.

PROTOCOL PER A LES PROVES DE COMPETÈNCIA