Logotip FP 

Resultats del mòdul "Relacions en l'equip de treball" de proves lliures del CFGM Cures auxiliars d'infermeria

Resultats dels mòduls de proves lliures: "Tècniques bàsiques d'infermeria", "Higiene del medi hospitalari i neteja de material" i "Tècniques d'ajuda odontològica-estomatològica" del CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria.

 

Resultats dels mòduls de proves lliures amb l'horari de l'examen pràctic del mòdul de Tècniques bàsiques d'infermeria. "Tècniques bàsiques d'infermeria" i "Higiene del medi hospitalari i neteja de material"  del CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria.

Resultats dels mòduls de proves lliures "Promoció de la salut i suport psicològic del pacient" i "Operacions administratives i documentació sanitària"  del CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria.

Resultats proves lliures "Formació i orientació laboral"  del CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria.

Resultats proves lliures "Destreses socials" i "Suport a la comunicació"  CFGM Atenció a persones en situació de dependència.

Resultats proves lliures "Primers auxilis" del CFGM Cures Auxiliars d'Infermeria.
 
Resultats proves lliures "El joc infantil i la seva metodologia" i "Desenvolupament socioafectiu"  CFGS d'Educació Infantil.
 

Resultats del mòdul "Relacions en l'equip de treball" de proves lliures del CFGM Cures auxiliars d'infermeria.

Resultats del mòdul "Atenció i suport psicosocial" de proves lliures del CFGM Atenció a persones en situació de dependència.

 

Calendari de les proves lliures

Orientacions proves lliures FOL - RET - AGE

Orientacions proves lliures TAAFE

Orientacions proves lliures CAI

Orientacions dels cicles SSC21- Atenció a persones en situació de dependència i SSC31 - Educació infantil

Llistes definitives de persones inscrites a proves lliures

Publicació del calendari i de la relació d'estris necessaris per fer les proves (si escau) abans del 20 d'abril.

Cartell i  llistes provisionals de persones inscrites a proves lliures.

Termini de reclamacions: 11, 12 i 13 d'abril

Llistes definitives: 18 d'abril

 

PROVES LLIURES – CONVOCATÒRIA 2018

Termini d’inscripció del 19 al 28 de març

Enllaç http://fp.caib.es

Centres que han de fer proves lliures

Tots els centres educatius públics de les Illes Balears autoritzats per impartir cicles formatius han de realitzar proves lliures dels mòduls que figuren en el currículum de cadascun dels cicles que es cursen presencialment en el centre, consultar excepcions a: http://fp.caib.es