El primer dia de curs s'informarà a l'alumnat matriculat de tot el material que es necessitarà per cursar els diferents mòduls, tant per les pràctiques com la bibliografia. L'estimació del cost del material és d'uns 200 euros aproximadament. L'aportació del material és obligatòria per a la realització dels estudis. 

 

Blog per als alumnes:

http://bolisibigudis.blogspot.com.es/

Tríptic Família professional Imatge Personal