Sol·licituds de títols no universitaris

Les taxes NO ES PODEN PAGAR abans de l'avaluació.

BATXILLERAT

TÍTOL BATXILLER

            Sol·licitud Títol

 1. Pagar les taxes corresponents al teu Títol a través de l’enllaç de l’Agència Tributària https://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 2. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 3. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.

FORMACIÓ PROFESSIONAL

 TÍTOL FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sol·licitud Títol FP

 1. Descarregar, imprimir i emplenar la Sol·licitud del Títol del Cicle Formatiu.
 2. Pagar les taxes corresponents al teu Títol a través de l’enllaç de l’Agència Tributària https://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 3. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 4. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.

INSCRIPCIÓ Proves d’accés

 1. Pagar les taxes corresponents a través de l’enllaç de l’Agència Tributària https://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 2. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 3. Lliurar el resguard de pagament, inscripció, etc al centre.

INSCRIPCIÓ Proves Lliures

 1. Pagar les taxes corresponents a través de l’enllaç de l’Agència Tributària https://www.atib.es/ta/modelos/tasas046.aspx entrar a la Conselleria d’Educació i Universitat i buscar la taxa corresponent.
 2. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
 3. Lliurar el resguard de pagament, inscripció, etc al centre.