Us comunicam que ja està publicada a la web del Ministeri d’Educació i Formació Professional la Resolució i el llistat definitiu de becaris de la convocatòria general per estudiants que cursen estudis postobligatoris del curs 2018–2019.

Contra aquesta resolució, que esgota la via administrativa, els interessats poden presentar un recurs de reposició. El termini per presentar-lo és del 7 de maig al 6 de juny (inclòs) de 2019. Es pot accedir a la resolució i al llistat des del següent enllaç:

http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/educacion/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar/bachillerato/becas-generales-no-universitarias.html