Ensenyaments esportius

Llistes definitives d'admesos als ensenyaments esportius de nivell I de bàsquet i futbol.

Informació i documents per formalitzar la matrícula les persones admeses.
El termini de matrícula és els dies 6 i 7 de juliol.

Llista provisional de persones admeses a les places d'ensenyaments esportius de nivell I de grau mitjà.

Sol·licitud i calendari per a l'admissió als ensenyaments esportius.
El termini d'admissió és de 3 dies: 26, 27 i 28 de juny.