Matrícula en els EERE

Imprès de matrícula

PAGAMENT en concepte de material, assegurança escolar i fotocòpies. Ingresseu 25 euros al número de compte següent   BANCO MARE NOSTRUM (SA NOSTRA) IBAN ES64 0487-2084-16-2000005437

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA (selecciona l’opció):

Cicle inicial de grau mitjà LOE : Vela

Bloc comú

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6324

Bloc comú (família nombrosa i 33% discapacitat)

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6325

Bloc comú (convalidació mòduls)

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6326

Bloc comú (convalidació mòduls.Família nombrosa i 33% discapacitat)

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6327

Obertura expedient (alumnes nous)

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6328

Obertura expedient (alumnes nous. família nombrosa i 33% discapacitat)

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6329

Serveis generals (alumnes nous)

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6330

Serveis generals (alumnes nous. família nombrosa i 33% discapacitat)

http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6331

Nivell I de grau mitjà LOGSE : Futbol i bàsquet

Bloc comú

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6292

Bloc comú (família nombrosa i 33% discapacitat)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6293

Bloc comú (convalidació mòduls)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6294

Bloc comú (convalidació mòduls. Família nombrosa i 33% discapacitat)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6295

Bloc complementari

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6296

Bloc complementari (alumnes nous. Família nombrosa i 33% discapacitat)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6297

Obertura expedient (alumnes nous)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6298

Obertura expedient (alumnes nous. Família nombrosa i 33% discapacitat)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6299

Serveis generals (alumnes nous)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6300

Serveis generals (alumnes nous. Família nombrosa i 33% discapacitat)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6301

Bloc comú (matrícula per mòduls en segona matrícula)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6355

Bloc comú (matrícula per mòduls en segona matrícula) Família nombrosa i 33% discapacitat)

https://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6356

PAGAMENT DEL BLOC ESPECÍFIC a la federació esportiva pertinent.