Resolució del director general de Planificació, Ordenació i Centres de 12 de juny de 2019 per la qual es dicten instruccions per concretar el procediment d’admissió i de matrícula per als ensenyaments esportius de règim especial de les modalitats esportives d’atletisme, bàsquet, hípica, muntanya i escalada, i vela  per al curs 2019-2020, així com la matrícula del mòdul/bloc de formació pràctica i la matrícula extraordinària de mòduls pendents d’anys anteriors.

Dies d'admissió: del 25 al 28 de juny de 2019 a l'IES CTEIB, IES Cap de Llevant o IES Algarb.

Modalitats esportives de les que es pot fer admissió ara al juny:

IES CTEIB: cicle final atletisme, cicle inicial i final bàsquet, cicle superior bàsquet, cicle final hípica (modalitats no olímpiques), cicle inicial vela, cicle final vela, nivell I muntanya i escalada, nivell II baranquisme i nivell II escalada.

IES Cap de Llevant:cicle inicial i final bàsquet, cicle final hípica (modalitats no olímpiques), cicle final vela i nivell I muntanya i escalada.

IES Algarb: cicle final atletisme, cicle inicial i final bàsquet, cicle final vela, nivell I muntanya i escalada i nivell II escalada.

Annex 2 Sol·licitud admissió juny 2019.pdf

Annex 3 Declaració responsable juny 2019.pdf

Annex 4 Calendari juny 2019.pdf

Annex 5 Sol·licitud bloc formació pràctica juny 2019.pdf

Annex 6 Mòduls pendents cursos anteriors juny 2019.pdf