logo eere definitiu

Llista definitiva de persones admeses per cursar ensenyaments esportius de règim especial i imprès de matrícula per publicar a la pàgina web del centre.

Termini de matrícula: 1 i 2 d'octubre
Horari: 09.00 a13.30 hores

Llista provisional de persones admeses per cursar ensenyaments esportius de règim especial.

Sol·licitud d'admissió al BLOC COMÚ nivell 1 i 2 per cursar ensenyaments esportius de règim especial i calendari del procediment d'admissió i matrícula.

Llista definitiva de persones admeses i exemptes a les proves d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius.

Llistes provisionals de persones admeses i exemptes a les proves d'accés de caràcter específic als Ensenyaments esportius de cicle inicial / nivell I i de cicle final / nivell II de grau mitjà.

Sol·licitud d'inscripció i informació per a la prova d'accés de caràcter específic als ensenyaments esportius.

El termini d'inscripció és del 2 al 5 de setembre.
És pot trobar més informació a : https://www.caib.es/sites/ensenyamentesportiu/ca/proves_especifiques_dacces/