Les taxes no es poden pagar abans de l'avaluació.

BATXILLERAT

TÍTOL BATXILLER

                ORDINÀRIA

                http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4057

                FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

                http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5920

                FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL (EXEMPT)

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

PROVES D’ACCÉS CFGS

                http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4227

 

PROVES LLIURES

                GRAU MITJÀ

                http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6259

                GRAU SUPERIOR

                http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=6260

 

TÍTOL FORMACIÓ PROFESSIONAL

Sol·licitud Títol FP

  1. Descarregar, imprimir i emplenar la Sol·licitud del Títol del Cicle Formatiu.
  2. Pagar les taxes corresponents al teu Títol a través de l’enllaç de l’Agència Tributària que hi ha a continuació.
  3. Imprimir el resguard i anar al banc a pagar o fer el pagament telemàtic i després imprimir el resguard model 046 pagat.
  4. Entregar al centre la documentació indicada en la Sol·licitud del Títol.

                GRAU MITJÀ

                               ORDINÀRIA

                               http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4059

                               FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

                               http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5962

                               FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL (EXEMPT)

               

                GRAU SUPERIOR

                               ORDINÀRIA

                               http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=4060

                               FAMÍLIA NOMBROSA GENERAL

                               http://www.atib.es/TA/Modelos/Modelo.aspx?m=046&idConcepto=5963

                               FAMÍLIA NOMBROSA ESPECIAL (EXEMPT)