portada fes te pro

Un cop finalitzat el fes-te pro, i a l'espera de fer l'avaluació global per famílies professionals, dir-vos que van ser molts dies d'esforç i implicació del professorat i de l'alumnat en quan a preparació, gestió i coordinació  entre nosaltres i amb altres centres.

La creativitat i la imaginació en les propostes de les activitats programades i executades van anar de la mà de la resposta dels alumnes visitants (molts i prou actius) i que si vam col·laborar a donar una idea més precisa del que és la FP a l'alumnat per animar a escollir l' opció de la FP per vocació, ens donem per satisfets.

Finalment agraïr a tot el professorat  i alumnat que ho va fer possible i especialment a les coordinadores de les famílies professionals: Gemma Ramón, Rosa Calafat, Bàrbara Sureda i Sara Martínez.
A continuació teniu unes fotos i uns vídeos de promoció.
 
fes te pro perruqueria