Beat It team

RUTH MALOLES alumna del cicle de GM d'Atenció a Persones en Situació de Dependència està realitzant una estada Erasmus PRO a Regne Unit amb IKKAIDO una ONG que ha organitzat a Hongria durant aquesta darrera setmana el projecte BEAT IT: Bullying Education Awareness and Tactics for Inclusion and Tolerance.

Us deixem la seva presentació a la web.

Ruth finalitzarà la seva estada a mitjans de juny i abans de fer-ho encara tindrà l'oportunitat de viatjar a Turquia on faran una segona part del projecte.