visita arxiu imatge so

El passat dijous dia 23 de març els alumnes de 2n de Batxillerat van anar a l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca, on el professor Pau Salort els va explicar la història de l'AISM i després van realitzar la unitat didàctica que acompanya l'audiovisual, que inclou un recorregut per una selecció del fons de l'ASIM que reflecteix el canvi social, paisatgístic i polític de Menorca,

així com un recull de les produccions audiovisuals dutes a terme des de l'illa, i els alumnes havien de cercar les repostes a les preguntes que plantejava la didàctica mitjançant l'observació de les imatges de l'audiovisual.