Matricula del bloc comú en els EERE

Informació actualitzada (26 de setembre de 2016)

CALENDARI DE TOT EL PROCÉS: calendari

TERMINI: El termini de presentació de sol·licituds d’admissió serà del dia 6 d’octubre a l’11 d’octubre (ambdós inclosos). Inscripció general, per a tots els ensenyaments amb prova d’accés específica.

DOCUMENTACIÓ QUE HEU D’APORTAR: documentació

NOTA: Recordeu que primer heu de fer la sol·licitud d’admissió i, posteriorment (dies 18 i 19 d’octubre), si tot va bé, procedir a la formalització de la matrícula.