xalapatis

Els alumnes de 2n curs de TAAFE, estudiants del Grau Superior de  Tècnics en Activitats Físiques i Esportives de l'IES CAP DE LLEVANT, actualment ens trobem en el tram final del cicle cursant el mòdul professional de Formació en Centres de Treball (FCT).

En el marc d'aquestes pràctiques portarem a terme el programa XALAPATIS, supervisat pel tutor de FCT i amb la col.laboració dels departaments d'Activitats físiques i esporitves i d'Educació física.

Aquest programa va adreçat principalment a incrementar la participació dels joves de 1r i 2n d'ESO, però en breu també de 3r i 4t d'ESO i de batxillerat. Es duen a terme activitat físiques i esportives en els primers patis del 3r trimestre, a les recentment pintades pistes del pati centre. Amb aquest projecte volem fomentar una sèrie de valors presents en les activitats físiques: millorar la convivència dels alumnes al centre, ajudar a l'adquisició d'hàbits saludables en el seu dia a dia i fomentar la realització de pràctiques esportives en horari extraescolar.

Per finalitzar el projecte, hi ha la intenció de compartir una jornada d'intercanvi amb els centres de secundària de Ciutadella, l'IES Mª Àngels Cardona i l'IES Josep Mª Quadrado. En aquests centres també s'ha iniciat el mateix projecte per part de l'alumnat de grau superior de TAAFE. La jornada de Xalapatis Ciutadella–Maó es vol dur a terme a Ciutadella amb tots els equips que hagin participat en el projecte.

Cada dimarts i cada divendres podreu seguir l'estat de la classificació al suro de l'entrada del pati. Com veureu, apart del resultat, es valora la participació, el comportament, el ser equips mixtes i el fet de portar una indumentària adient.

Esperam que XALEU!!!

Alejandro Ruiz. Alumne de 2n curs de CFGS de TAAFE. Responsable de comunicació.